YhdessäMielin-hanke etsii toimivia mielenterveys- ja päihdetyön malleja

Valtioneuvoston kanslia on valinnut Suomen Mielenterveysseuran toteuttamaan sote-uudistusta tukevaa selvityshanketta mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimivista malleista. Mielenterveysseuran YhdessäMielin-hanketta toteuttaa laaja konsortio, jossa ovat mukana myös A-klinikkasäätiö, Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry, Evipro Oy, London School of Economics and Political Science ja Åbo Akademi.

Hanke tuottaa päätöksentekijöiden käyttöön tutkittuun tietoon perustuvaa tukiaineistoa toimivista, vaikuttavista ja kustannustehokkaista mielenterveys- ja päihdepalveluista vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota mielenterveys- ja päihdepalvelujen vaikutuksiin hyvinvointi- ja terveyseroihin sekä yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Palveluita käyttävillä kokemusasiantuntijoilla on vahva rooli hankkeessa.

Yleisölle tulee syksyllä 2017 mahdollisuus vaikuttaa hankkeen esittämiin malleihin Ota kantaa -portaalissa. Hanke tuottaa neljä sähköistä uutiskirjettä vuoden 2017 aikana.


Satakunnan sairaanhoitopiiri palkitsi psykiatrian kokemusasiantuntijat

Satakunnan sairaanhoitopiiri myönsi tämänvuotisen Hyvä palvelu -palkinnon psykiatrian kokemusasiantuntijatoiminnalle. Sairaanhoitopiirin sisäinen palkinto kannustaa henkilöstöä hyvään asiakaspalveluun, laadukkaan ja turvallisen hoidon kehittämiseen sekä oman työn ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja uudistamiseen. Kokemusasiantuntijoita sairaanhoitopiirille kouluttaa Mielenterveyden keskusliitto.

Koulutettu kokemusasiantuntijavertainen muodostaa kaikissa toimintamuodoissa – sekä ryhmä- ja yksilöhoidoissa että yhteisissä työryhmäneuvotteluissa – sillan työntekijän ja potilaan välille. Hän toimii ikään kuin tulkkina, joka edelleen parantaa työntekijän ja potilaan välistä yhteyttä ja potilaan kokemusta kuulluksi tulemisesta.


KoKoA:n keskeisiä tehtäviä:

    • Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen, sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen                                                                                     
    • Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia

    • Yhteistyö kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, sekä kokemusasiantuntijatoiminnan verkostoitumisen edistäminen
    • Kokemusasiantuntijoiden monipuolinen tukeminen

    • Kokemusasiantuntijatehtävien välittäminenTHL on myöntänyt vuoden 2015 Kansanterveyspalkinnon Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:lle (KoKoA ry) kokemusasiantuntijatoiminnan edistämisestä ja kehittämisestä.

KoKoA Twitterissä:KoKoA_kokemukset_perimmiksi_palveluiksi_Sivu_1.jpgKoKoA Facebookissa:KoKoA_koulutetut_kokemusasiantuntijat_ry_ja_kurjet.jpg

Yhteistyössä:

kran_logo.png
kokenet-logo.pngverkiottaja-logo.png
kynnys_jpg_200.jpgkokemustoimintaverkosto.jpg