100000kavijaakokoalla.jpg

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on  kokemusasiantuntijuutta hyödyntävä palvelumallien kehittämistyö, jonka tavoitteena on juurruttaa kokemusasiantuntijuus palvelujärjestelmään.

Kokemusasiantuntijan vastaanottotoiminta Keski-Suomessa kolmella terveysasemalla ja lisätietoa siitä on täällä

Vastaanoton tavoitteena on, että henkilö, jonka oma tai läheisen sairaus aiheuttaa haasteita arkeen, saa tukea kokemusasiantuntijalta. Kokemusasiantuntija on itse kokenut pitkäaikaissairauden, hyväksynyt sen osana elämäänsä sekä löytänyt tukiverkostoja, voimavaroja ja keinoja hallita sairaudesta aiheutuvia arjen haasteita. Kokemusasiantuntijalla on vahva järjestötausta ja kokemusta vertaisena toimimisena. Kokemusasiantuntija ei ole hoitoalan ammattilainen eikä näin ollen anna hoitoa tai ota kantaa hoitoon / hoitomuotoihin. Kokemusasiantuntija on vaitiolovelvollinen.

Tästä linkissä aukeaa KSSHP- sivu, jossa on mm. video kokemusasiantuntijuudesta.


Nyt myös Järvenpäässä on kokemusasiantuntijan vastaanotto!

Matalan kynnyksen vastaanotto Matala tarjoaa tukea haastaviin elämäntilanteisiin

Järvenpään uusi sosiaali- terveyskeskus JUST avautui tammikuun 2017 alussa. JUSTin tavoitteena on tarjota asiakkaalle palveluja yhden oven periaatteella niin, että asiakkaan tarvitsema moniammatillinen osaaminen on saatavissa yhdellä vastaanotolla.

JUSTissa aloittaa 6.2.2017 uutena palveluna matalan kynnyksen vastaanotto Matala, joka täydentää Järvenpään kaupungin aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdehoidon palveluja. Matala tarjoaa apua arkea kuormittaviin elämän vaiheisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi ongelmat asumisessa tai taloudessa, päihteiden ongelmakäyttö, lähisuhde- ja perheväkivalta tai muu kaltoin kohtelu, äkilliset kriisitilanteet, mielenterveysongelmat tai muu kuormittava elämäntilanne.

Matalan palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille asiakkaille sekä heidän läheisilleen. Matalassa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja sekä koulutettu kokemusasiantuntija. Kokemusasiantuntijalla on oma kokemus päihteistä ja mielenterveyden sairaudesta toipumisesta ja koulutus kokemuksellisen tuen ja neuvonnan antamiseen.

Matalan palvelut sijaitsevat Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa JUSTissa, 1. kerroksessa, Lääkärikuja 1, 04410 Järvenpää. Matala on avoinna arkisin kello 12–16. Matalan palveluun ei tarvita lähetettä eikä ajanvarausta, vaan sinne ilmoittaudutaan jonon kautta.


KoKoA_kokemukset_perimmiksi_palveluiksi_Sivu_1.jpg


YhdessäMielin-hanke etsii toimivia mielenterveys- ja päihdetyön malleja

Valtioneuvoston kanslia on valinnut Suomen Mielenterveysseuran toteuttamaan sote-uudistusta tukevaa selvityshanketta mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimivista malleista. Mielenterveysseuran YhdessäMielin-hanketta toteuttaa laaja konsortio, jossa ovat mukana myös A-klinikkasäätiö, Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry, Evipro Oy, London School of Economics and Political Science ja Åbo Akademi.

Hanke tuottaa päätöksentekijöiden käyttöön tutkittuun tietoon perustuvaa tukiaineistoa toimivista, vaikuttavista ja kustannustehokkaista mielenterveys- ja päihdepalveluista vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota mielenterveys- ja päihdepalvelujen vaikutuksiin hyvinvointi- ja terveyseroihin sekä yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Palveluita käyttävillä kokemusasiantuntijoilla on vahva rooli hankkeessa.

Yleisölle tulee syksyllä 2017 mahdollisuus vaikuttaa hankkeen esittämiin malleihin Ota kantaa -portaalissa. Hanke tuottaa neljä sähköistä uutiskirjettä vuoden 2017 aikana.


KoKoA:n keskeisiä tehtäviä:

    • Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen, sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen                                                                                     
    • Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia

    • Yhteistyö kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, sekä kokemusasiantuntijatoiminnan verkostoitumisen edistäminen
    • Kokemusasiantuntijoiden monipuolinen tukeminen

    • Kokemusasiantuntijatehtävien välittäminenTHL on myöntänyt vuoden 2015 Kansanterveyspalkinnon Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:lle (KoKoA ry) kokemusasiantuntijatoiminnan edistämisestä ja kehittämisestä.

KoKoA Twitterissä:KoKoA_kokemukset_perimmiksi_palveluiksi_Sivu_1.jpgKoKoA Facebookissa:KoKoA_koulutetut_kokemusasiantuntijat_ry_ja_kurjet.jpg

Yhteistyössä:

kran_logo.png
kokenet-logo.pngverkiottaja-logo.png
kynnys_jpg_200.jpgkokemustoimintaverkosto.jpg